FT8 - WSJT-X

Steve (K9AN) og K1JT har utviklet en ny modus for WSJT-X. De KALLER

modusen "FT8" (Franke-Taylor design, 8-FSK modulering).

 

FT8 er designet for situasjoner som multi-hop Es hvor signaler kan være

svak og MED fading, åpningene kan være korte, og du vil ha en rask gjennomføring av

pålitelige, bekreftbare QSOer.

 

Viktige egenskaper til FT8:

 

- T / R sekvenslengde: 15 s

- Meldlengde: 75 bits + 12-bits CRC

- FEC-kode: LDPC (174,87)

- Modulasjon: 8-FSK, nøkkelhastighet = toneavstand = 5,86 Hz

- Waveform: Kontinuerlig fase, konstant konvolutt

- Opptatt båndbredde: 47 Hz

- Synkronisering: tre 7 × 7 Costas-arrayer (start, midten, slutten av Tx)

- Overføringsvarighet: 79 * 2048/12000 = 13,48 s

- Dekodingsterskel: -20 dB (kanskje -24 dB med AP-dekoding, TBD)

- Operativ oppførsel: ligner HF-bruk av JT9, JT65

- Multi-dekoder: finner og dekoder alle FT8-signaler i passbåndet

- Automatisk sekvensering etter manuell start av QSO

 

* Sammenligning med sakte moduser JT9, JT65, QRA64: * FT8 er noen få dB mindre

sensitive, men tillater ferdigstillelse av QSOs fire ganger raskere. Båndbredden er

større enn JT9, men omtrent 1/4 av JT65A og mindre enn 1/2 QRA64.

 

* Sammenligning med raske moduser JT9E-H: * FT8 er betydelig mer

sensitiv, har mye mindre båndbredde, bruker den vertikale fossen og

tilbyr multi-dekoding over hele det viste passbåndet.